fbpx

Jien Suċċess logo

DONATE ⬇

10

50

20

100

Jien Suċċess – Programm speċjali dwar il-Fondazzjoni Inspire. Nhar il-Ħadd 6 ta’ Settembru bejn it-3pm u s-6pm fuq TVM.

It-tema Jien Suċċess intagħżlet minħabba li tiddeskrivi perfettament il-ħsieb ewlieni wara l-Inspire li bħala fondazzjoni temmem li kulħadd għandu jingħata ċ-ċans li jkun suċċess u li jilħaq il-potenzjal tiegħu.

Huma x’inhuma l-isfidi, il-kundizzjonijiet u d-diżabiltajiet tal-persuna, kulħadd għandu d-dritt li jkun suċċess.

It-tfal u l-adulti li jidhru fil-kampanja huma kollha nies li jagħmlu użu mis-servizzi tal-Inspire, u li grażżi għal dan laħqu s-suċċess tagħhom.

Tista’ tagħmel donazzjoni billi

tagħfas il-buttuni ‘Donate Now

tibgħat ammont li trid Revolut:

tibgħat SMS fuq:
5061 8080 – €4.66 | 5061 8926 – €6.99 | 5061 9215 – €11.65

iċċempel fuq:
5160 2013 – €10 | 5170 2014 – €15 | 5180 2016 – €25

 

Il-Proġett

Qed nitolbu għal donazzjonijiet biex tkun tista’ tinbidel is-sistema tal-pixxina, proġett li jiswa aktar minn €230,000.

Il-pixxina toffri numru kbir ta’ benefiċċji lil persuni b’diżabilità, li tgħin fl-immaniġġjar tal-uġigħ, is-saħħa u funzjoni, filwaqt li tistimula s-sensi. Il-pixxina hija mħaddma minn sistema li ilha teżisti għal numru ta’ snin. B’hekk qed niffaċċjaw spejjeż konsiderevoli u ripetuti minħabba waqfien fis-servizz minħabba li din mhux qed tiffunzjona kif suppost. Il-pjan hu li jinġabru fondi biex b’hekk din is-sistema tinbidel kompletament u b’hekk tkun aktar effiċjenti.

Jien Suċċess – A three-hour TV program about Inspire Foundation. This will be broadcast on TVM on Sunday 6th September between 3pm and 6pm.

The “Jien Suċċess” theme was chosen because it perfectly describes the main rationale of Inspire Foundation – that everyone should be given a chance to be successful and to reach their potential.

Whatever the challenges, conditions or disability, everyone has the right to become successful.

Children and adults appearing in this campaign are all people who make use of the services at Inspire Foundation and are on their way to success.

You can donate by:

? clicking the ‘Donate Now’ buttons shown here

?  sending any amount you want via Revolut:
+356 9983 5106

sending an SMS on:
5061 8080 – €4.66 | 5061 8926 – €6.99 | 5061 9215 – €11.65

?  calling on:
5160 2013 – €10 | 5170 2014 – €15 | 5180 2016 – €25

 

The Project

We are asking for donations to be able to change the heating system of our hydrotherapy pool, a project that costs in excess of €230,000.

The pool offers a multitude of benefits to persons with a disability, helping in pain management, strength and function while stimulating the senses. The pool is powered by a plant room that has been in existence for a significant number of years. This equipment has now outlived its life span and we are facing considerable costs and repeated outages in service because of repeated malfunctioning. The plan is to replace this equipment with a whole new system that will be much more environmentally-friendly and energy-efficient.

Dan il-programm qed jiġi mwassal lilkhom grazzi għal Nescafé, BNF Bank, u PAVIPAMA

This programme is sponsored by Nescafé, BNF Bank, and PAVIPAMA

Jien Suċċess-sponsor-nescafe-logo
JienSuċċess-sponsor-pama-pavi-logo
JienSuċċess-sponsor-bnfbank-logo
Il-Fondazzjoni Inspire hija għaqda mhux governattiva li tipprovdi servizzi lil adulti u tfal b’diżabilità.(VO/0199).
Inspire Foundation is a registered NGO in Malta that provides educational, therapeutic and leisure services to children and adults with disabilities. (VO/0199).