fbpx

COVID-19 Information and Resources

Last Updated: 02/04/2020

Dear Parents/Guardians,

On behalf of Inspire, I welcome you to this online platform, which was designed with the primary aim to provide support to families who have in care disabled children, adolescents and adults.

With the current reality of Covid-19 and the inevitable disruption and uncertainty it brings, I hope that through this page we can accompany you in your journey at this challenging time. 

Please feel free to make use of the resources and links we are providing on this page. Should you have any questions and would like to consult, you can email me on charlene.borg@inspire.org.mt and I will do my best to address and/or direct your query within a reasonable time. 

Yours truly,
Charlene Borg
Parents Relations Manager
The Inspire Foundation

 

Our Promise to You

The Inspire Foundation is committed to helping improve the lives of persons with a disability. Regardless of the fact that our services and programmes had to be suspended for the time being, we promise to still assist you in the best way possible. Our team will be sending parents weekly activities to carry out at home and are available to assist you with any questions you might have. Meanwhile, our parents relation manager will be setting up audio/video calls to check in and advise you where neccessary.

Please Stay Safe!

We urge everyone to follow the instructions by the health authorities.

Please understand that certain individuals are more at risk than others, therefore even if you are healthy yourself, try to limit contact with others to protect them.

Għeżież Ġenituri/Gwardjani Legali, 

F’isem Inspire, nilqgħkom fuq din il-pjattaforma eletronika, li ġiet imfassla sabiex tagħti sapport lil familji li jużaw is-servizzi ta’ Inspire. 

COVID-19 ġabet magħha tfixkil u inċertezza fil-ħajja ta’ kuljum. It-tama tagħna hi li meta taċċessaw din il-paġna, Inspire tkun qiegħda takkumpanjakom fil-vjaġġ tagħkom, f’dan iż-żmien iebes.

Nistednukom tagħmlu użu mir-riżorsi u ‘links’ li qed niprovdu fuq din il-paġna.  Jekk għandkom xi domandi u tixtiequ tikkonsultaw magħna, tistgħu tibgħatuli email fuq charlene.borg@inspire.org.mt u jien nagħmel l-aħjar li nista sabiex nindirizza id-domanda tagħkom f’ħin realistiku u raġonevoli. 

Dejjem tagħkom,
Charlene Borg M. Sys. Psy.
Parent Relations Manager

The Inspire Foundation

 

Il-Wegħda Tagħna

Il-Fondazzjoni Inspire hija impenjata li tgħin biex ittejjeb il-ħajja ta’ persuni b’diżabilità. Irrispettivament mill-fatt li s-servizzi u l-programmi tagħna kellhom jiġu sospiżi għalissa, aħna nwiegħdu li xorta se nkomplu nassistu bl-aħjar mod possibli. It-tim tagħna ser jkun qed jibgħat numru ta’ attivitajiet li l-ġenituri jistgħu jagħmlu flimkien ma uliedhom, u jkunu disponnibli biex jgħinu b’xi mistoqsijiet li jista’ jkollkhom. Sadanittant, nżommu f’kuntatt magħkhom biex ngħatu pariri fejn hemm bżonn.

Ħu Ħsieb!

Inħeġġu lil kulħadd biex isegwi l-istruzzjonijiet mill-awtoritajiet tas-saħħa.

Ċerti individwi huma aktar f’riskju minn oħrajn, għalhekk anke jekk inti b’saħħtek, illimita l-kuntatt ma’ oħrajn biex tipproteġihom.

Explaining the Virus to Children on the Autism Spectrum

The current phenomenon is not easy to understand, particularly for children on the autism spectrum. Social stories can help you explain this in a simple and visual way. Make use of the following social stories or learn how to create your own social story.

‎Changes in Lifestyle

The current situation has brought disruption into everyone’s life. For those on the autism spectrum, a change in routine can be very overwhelming. We urge you to try to stick to a routine at home as much as possible. Make sure to slot in time for physical exercise, educational games and quiet time.

Activities

Spjegazzjoni tal-Virus lil Tfal Fuq l-Ispettru tal-Awtiżmu

Din il-kriżi mhux faċli biex tifhimha, u hija aktar diffiċli għal tfal fuq l-ispettru tal-awtiżmu. Dawk li jissejħu stejjer soċjali (Social Stories) jistgħu jgħinuk tispjega dan b’mod sempliċi u viżwali. Uża l-istejjer soċjali t’hawn taħt jew tgħallem kif toħloq l-istorja soċjali tiegħek stess.

Bidliet fl-Istil Ta’ Ħajja

Is-sitwazzjoni preżenti bidlet il-ħajja ta’ kulħadd. Għal dawk fl-ispettru tal-awtiżmu, bidla fir-rutina kapaċi tkun diffiċli. Inħeġġukom biex tipprovaw iżżommu rutina fid-dar kemm jista’ jkun. Tajjeb li tagħmlu ħin għal għal eżerċizzju fiżiku, logħob edukattiv u ħin kwiet.

Attivitajiet